Blog

SE Intercollegiate Charlotte Squash Club

SE Intercollegiate

Sat Feb 13 9.30 – 7pm

9.30am – 11  Davidson vs Duke
11 – 12.30   CoC vs UNC

1 – 2.30  CoC vs Davidson
2.30 – 4   UNC vs Duke
4 – 5.30   CoC vs Duke
5.30 – 7pm   Davidson vs UNC

Related Posts